SNF norm

Housing42 onderschrijft het belang van het stellen van een norm voor huisvesting van arbeidsmigranten door Stichting Normering Flexwonen (SNF). De stichting borgt de ondergrens aan kwalitatieve huisvesting in de markt, beheert de huisvestingsnorm en onderhoudt het register van bedrijven die aan de norm voldoen. Onder de norm vallen onder meer afspraken over ruimte, privacy, sanitair, veiligheid, hygiëne, voorzieningen en informatievoorziening.

In Nederland is er een structureel tekort aan 120.000 tot 150.000 fatsoenlijke verblijfsplaatsen voor arbeidsmigranten. Dat betekent niet dat arbeidsmigranten geen dak boven hun hoofd hebben; maar wel dat een veelvoud van de huisvesting voor arbeidsmigranten niet aan de norm voldoet. Daarom is er in Nederland een kwaliteitsnorm ontwikkeld: de SNF norm.

WAT IS DE SNF NORM? 

In Nederland is Stichting Normering Flexwonen (SNF) verantwoordelijk voor de normering van huisvesting van arbeidsmigranten. SNF beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze normen. Alle organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van Stichting Normering Flexwonen behalen. De huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij SNF worden jaarlijks gecontroleerd, en als zij aan de norm voor huisvesting voldoen, dan ontvangen zij een certificaat.

SNF BREED GEDRAGEN DOOR OVERHEDEN, BRANCHEVERENIGINGEN EN VAKBONDEN

SNF is voortgekomen uit de Nationale Verklaring Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten die in maart 2012 is ondertekend door een groot aantal partijen zoals de minister van Binnenlandse Zaken, de VNG, Aedes, ABU, NBBU, VIA, vakbonden en diverse gemeenten. De ondertekenaars hebben zich onder meer verplicht om een inspanning te leveren voor het vastleggen van normen voor goede huisvesting in CAO’s en in certificering, en voor een betrouwbaar systeem van handhaving van die normen.

ONDERDELEN VAN DE SNF NORM

Een organisatie die is opgenomen in het register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Deze norm bestaat uit de volgende onderdelen.

  • Ruimte en privacy
  • Sanitair
  • Veiligheid en hygiëne
  • Voorzieningen
  • Informatievoorziening
  • Brandveiligheid en goed werkgeverschap

Ieder onderdeel bestaat uit een specifiek aantal eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Voor een gedetailleerde omschrijving van de specifieke eisen per onderdeel kunt u terecht op de website van SNF. Deze onderdelen zijn te vinden op de website van Stichting Normering Flexwonen. Om als organisatie een certificering te kunnen ontvangen dient er bijvoorbeeld minimaal 1 toilet per 8 personen aanwezig te zijn, is een brandblusser van belang, hebben de bewoners minimaal 10m2 gebruiksoppervlak wonen ter beschikking. Zo zijn er per onderdeel verschillende regels waaraan de gecertificeerde organisatie moet voldoen.

TOEKOMST VAN SNF

Aan de aanpak is gehoor gegeven. Vanaf 2021 geldt er in Nederland namelijk een verplichte norm voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Op dit moment geldt deze norm nog niet in Nederland, maar vanaf 2021 moet elke locatie die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbiedt gecertificeerd zijn met het SNF keurmerk en daarnaast zal SNF ook haar normen verscherpen. Dit betekent ook dat elke locatie hierop gecontroleerd gaat worden. Tot op heden geldt dat de organisaties die zich aanmelden jaarlijks op één locatie worden gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven. Vanaf 2021 zal dit gaan veranderen, waardoor de misstanden rondom huisvesting van arbeidsmigranten hopelijk drastisch worden teruggedrongen.